Home | Tag Archives: โครงงานสิ่งประดิษฐ์

Tag Archives: โครงงานสิ่งประดิษฐ์

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (alternative current หรือ AC) ก่อนเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ลดค่าไฟ ประหยัดค่าไฟ หรือใช้ไฟฟ้าฟรี  ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย มาลองทำแผงโซลาร์เซลล์ไว้ใช้เอง กระบวนการ/องค์ประกอบของระบบ ที่มาของภาพ http://photomakemerich.com วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ ที่มาของภาพ https://youtu.be/uANLrzclJAA วิธีทำโดยละเอียด ดูคลิปนี้ https://youtu.be/uANLrzclJAA คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มโครงงานแยกกลุ่มสาระ 2565    

Read More »

ขยะสร้างมลพิษ นำมาบูรณาการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้>>

เศษกระดาษ โลหะ พลาสติกหริอขยะอื่นๆจากของใช้ที่ทิ้งกันกลื่อนกลาดนั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความสกปรก ไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ การย่อยสลายยากของขยะโดยเฉพาะพลาสติกนั้น ทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่ม-พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า .. น้องๆวัยเรียนสามารถนำมาบูรณาการเพื่อฝึกคิดฝึกปฏิบัติ ถึงขั้นประดิษฐ์ผลงานได้ เป็นเรื่องที่ควรจัดทำเร่งด่วน การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ช่วยลดขยะ โดยนำกลับมาใช้ให้มีประโยชน์ ผ่านการคิด วางแผนและประดิษฐ์ของน้องๆอาจเป็นมูลค่าที่เพิ่มเติมมากมายมหาศาล มาดูตัวอย่างการทำ โครงงานของน้องๆ เพื่อจุดประกายความคิค จากหนังสือคุณภาพ 6 เล่ม ที่เป็นหนังสือขายดีต่อเนื่อง ดังนี้ #คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและตัวอย่างเนื้อหา 1. โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ประถม-มัธยม) บูรณาการได้หลากหลายสาระฯ นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงานและขั้นตอนประดิษฐ์18 โครงงาน 90 หน้า หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-) 2. โครงงานสะเต็มศึกษา (ประถม-มัธยม) บูรณาการ STEM  นำเสนอเป็นรายงานทำโครงงาน ตัวอย่างใบความรู้ ใบงาน …

Read More »