หุ่นยนต์ Mr H2

มาทำหุ่นยนต์จากกระดาษกล่อง กับล้อรถของเล่นกัน

ทำไมต้องเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์?

เพราะการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เสริมสร้างทักษะให้เด็กหลายๆด้าน ได้แก่
– ด้านจินตนาการ
– ด้านความคิดสร้างสรรค์
– ด้านฝึกการสังเกต การทดลอง 
– เรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์ หลักฟิสิกข์ หลักการเขียนโปรแกรม
– ปลูกฝังบุคลิก นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์
– รู้จักทำงานเป็นทีม
– ฝึก Present ผลงาน ฝึกออกงานนิทรรศการ
– ฝึก กระบวนการคิด การแก้ปัญหา
– ฝึก เกื้อกูล (Social Skill)
– ฝึก ความอดทน อดกลั้น
– ฝึก ยอมรับตนเอง
– และอื่นๆ 

ที่มาของข้อมูล : https://www.raisegeniusschool.com

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพhttps://www.youtube.com/watch?v=6VqS8c_eC0U

ดูคลิปวิธีทำโดยละเอียด

แนะนำหนังสือขายดี >> โครงงานแยกกลุ่มสาระฯ 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง