ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ใช้กระป๋องน้ำอัดลม กรรไกรอุตสาหกรรม กาวตราช้าง ลวดทองแดง เครื่อง Voltmeterและแสงอาทิตยเท่านั้น ..ไม่ลองไม่รู้

วิธีทำ

ที่มาของภาพhttps://www.youtube.com/watch?v=hwbG_GmpErg

ดูคลิปวิธีทำโดยละเอียด

แนะนำ สื่อกิจกรรมและโครงงาน เสริมการเรียนปี 2563 

   

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

20โครงงาน ช่วยครูจัดประสบการณ์ PBL (Project-Based Learning) ช่วยน้องให้ได้ฝึกคิดและลงมือทำ