วิทยาศาสตร์

ใบงานวิทยาศาสตร์ : กล้องจุลทรรศน์

ผู้ประดิษฐ์ กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) คือ แซคาเรียส แจนส์เซน และ อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก เพื่อใช้ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถค้นพบเซลล์

Read More »

7ตย.โครงงาน/ผลงานจากการเรียนรู้เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร

มาดูผลงานจากการเรียนรู้ผ่าน interactive activities..ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบ้ติ มีร่องรอยกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจถึง7แบบทีเดียว

Read More »

มาทำจานบินไว้เล่นแข่งกัน

เตรียมจานกระดาษ ปากกาสี กรรไกร และกาวร้อน..แค่นี้ก็ทำของเล่นบินได้ฟิ้วฟ้าว..มีวิธีทำและ้วมาเล่นแข่งกันว่าจานบินของใครบินได้ไกลกว่ากัน

Read More »