ใบงานวิทยาศาสตร์ : กล้องจุลทรรศน์

ผู้ประดิษฐ์ กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) คือ แซคาเรียส แจนส์เซน และ อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก เพื่อใช้ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถค้นพบเซลล์

กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่าเช่น วัตถุที่อยู่ไกล วัตถุที่อยู่สูง เป็นต้น ศาสตร์ที่มุ่งสำรวจวัตถุขนาดเล็กโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวนี้ เรียกว่า จุลทรรศนศาสตร์ (microscopy)  #ดูข้อมูลเรื่อง กล้องจุลทรรศน์ได้ที่ วิกิพีเดีย

ใบงานวิทยาศาสตร์ : กล้องจุลทรรศน์

จงบอกส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ต่อไปนี้

ที่มาของภาพ https://www.biologycorner.com/worksheets/microscope_labeling.html

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

แนะนำสื่อวิทย์ชุด กิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป1-6

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>>