เกมภาษาไทย : ปริศนาอักษรไขว้

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สนุกสนาน การทดสอบที่ท้าท้าย และกิจกรรมค่ายที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ลองนำมาบูรณาการ

เกมภาษาไทย : ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย ป.1 

จาก หนูเก่งไทย

เกมภาษาไทย : ปริศนาอักษรไขว้

จาก กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.6

เกมภาษาไทย : ปริศนาอักษรไขว้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

จาก เกมสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่ม รายการหนังสือและซีดีเสริมการเรียนรู้ที่เน้น BBL และ Active Learning ปี2560-2561

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น