สื่อพับ : Phonics foldables

โครงงาน/ผลงานจากการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนนำเสนอเรื่อง Short Vowels เป็นสื่อพับ (foldables) มาดูแนวคิด>>

สระเสียงสั้นในภาษาอังกฤษมีดังนี้

ที่มาของภาพ : https://www.teacherspayteachers.com/Product/Short-Vowel-Poster-2056884

สื่อพับ (Foldables) 

ที่มาของภาพhttp://commoncoreclassrooms.com

ขยายผลการเรียนรู้

คลิก ที่นี่ ดูสื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้น #communicative #ActiveLearning #BBL

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น