7ตย.โครงงาน/ผลงานจากการเรียนรู้เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร

มาดูผลงานจากการเรียนรู้ผ่าน interactive activities..ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบ้ติ มีร่องรอยกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจถึง7แบบทีเดียว

โซ่อาหาร ( food chain) เป็นลำดับเชื่อมโยงเส้นตรงและกลมในสายใยอาหารโดยเริ่มจากพืชและต่อด้วยสัตว์กินพืชจากนั้นจะเกิดการกินเป็นทอดๆ

ตย.โครงงาน/ผลงานจากการเรียนรู้เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร

food-chain2

food-chain

food-chain6

food-chain3  food-chain5

food-chain4

food-chain1

ที่มาของภาพ

http://afaithfulattempt.blogspot.com

http://rovingfiddlehead.com/kidlit/wp-content/uploads/2013/01/food-chain-stacking-cups.jpg

http://www.weareteachers.com/blogs/post/2014/07/22/stacked-learning-with-styrofoam-cups

ดูเพิ่ม โครงงานแยกกลุ่มสาระฯ 

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ปี2562

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>>