Home | สื่อการสอนอื่นๆ | วิทยาศาสตร์ | วิธีทำหนังสือพลิก : Solar System

วิธีทำหนังสือพลิก : Solar System

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล นำเสนอเป็นสื่อพับหรือหนังสือพลิก *เสริมทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ที่มาของภาพ : http://www.inspiredelementary.com/2016/03/planet-flip-book.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ปริ้นต์แบบสำเร็จได้ ที่นี่

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>> Related