เลข1-10 มาปรินต์กันเร้วววว

ลากเส้นเป็นตัวเลข ระบายสีให้สวยไปเลยค่ะ

ดูเพิ่ม สื่อปฐมวัย โทร.08-1647-7076

 

                                         โครงงานศิลปศึกษา

ดูเพิ่ม โครงงานสะเต็มศึกษา  โครงงานศิลปศึกษา 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น