วิธีทำเรือยนต์จากวัสดุเหลือใช้

ขวดน้ำอัดลมพลาสติก ทิ้งไปก็รังแต่จะเป็นขยะที่สร้างมลพิษให้แก่ชุมชน มาทำของเล่นเคลื่อนที่กันดีกว่า ไม่ยาก…

มาเตรียมวัสดุอุปกรณ์และดูวิธีทำตามนี้>>

ดูเพิ่ม หนังสือโครงงาน ขายดี

แนะนำหนังสือขายดี โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  โครงงานสะเต็มศึกษา

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง