Home | Tag Archives: โครงงาน (page 8)

Tag Archives: โครงงาน

ผลิตสื่อด้วยวัสดุธรรมชาติ

การได้สัมผัสกับวัสดุธรรมชาติ ทำให้ได้ฝึกทักษะการใช้ประสาท การแยกแยะและสังเกตสิ่งที่พบเห็น..นำมาบูรณาการกับสาระฯได้อย่างเข้าใจ มาดูตัวอย่างสื่อ>>

Read More »

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมสู่การทำโครงงาน พร้อมใบงาน ใบกิจกรรม ขั้นตอนทำโครงงาน พร้อมการประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย

Read More »