สะเต็มศึกษา:มาทำตราชั่งกัน

วัสดุไม่ใช้แล้วเช่นถ้วยพลาสติก แกนหลอดด้าย เชือก ไม้ปิ้งบาร์บีคิว ลูกปัด หลอดดูดกาแฟ กล่องกระดาษ..นั่นไง นำมาลองทำกัน

สะเต็มศึกษา:มาทำตราชั่งกัน

1

วัสดุและอุปกรณ์ ถ้วยพลาสติก แกนหลอดด้าย เชือก ไม้ปิ้งบาร์บีคิว ลูกปัด หลอดดูดการแฟ กล่องกระดาษ

วิธีทำ ตามลำดับภาพ อาจจะสังเกต ลองทำ แล้วแก้ไข

2

3

4

5

ที่มาของภาพ : http://www.filthwizardry.com/search/label/science

ตัวอย่างใบกิจกรรม จาก

โครงงานสะเต็มศึกษา ดูเพิ่มที่ https://www.facebook.com/benpublish/posts/1894395113910001

ดูเพิ่ม

โครงงานสะเต็มศึกษา

สื่อวิทยาศาสตร์

สื่อคณิตศาสตร์

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง