ฉลาดคิดรีไซเคิล..ได้เฮลิคอปเตอร์ทั้งลำ

บูรณาการสะเต็มศึกษา ขวดพลาสติก..แปลงร่างเป็นเฮลิคอปเตอร์ได้ยังไง…ตามมาดูวิธีทำอยู่นี่ >>

เฮลิคอปเตอร์ มีส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการบิน คือ ใบพัด หรือโรเตอร์ เครื่องยนต์ และกลไกการขับเคลื่อนส่งผ่านกำลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ใบพัด และใบพัดส่วนหาง โครงสร้างของลำตัว รวมถึงระบบต่างๆ ที่ใช้ประกอบการบิน

เฮลิคอปเตอร์จากขวดพลาสติก

he1

วัสดุและอุปกรณ์ ขวดน้ำผลไม้ หลอดดูดพลาสติก ลูกปิงปอง เข็มหมุดสั้น กรรไกรอุตสาหกรรม ที่เย็บกระดาษและกาวร้อน

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

he2

he3

he4

he5

ที่มาของภาพ http://: http://www.icreativeideas.com/how-to-make-diy-turtle-toys-from-recycled-plastic-bottles/

ทำให้บินได้อย่างไร ดูคลิปนี้>>

ใบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่ม คู่มือจัดกิจกรรม แบบฝึก โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง