Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | หนังสือเล่มเล็กEmotions:เด็กรู้จักอารมณ์ของตนและผู้อื่นก็จะมีความสุขในการเรียนรู้/อยู่ร่วมกัน

หนังสือเล่มเล็กEmotions:เด็กรู้จักอารมณ์ของตนและผู้อื่นก็จะมีความสุขในการเรียนรู้/อยู่ร่วมกัน

หนังสือเล่มเล็ก Emotions–ทำง่ายๆ น่ารักสำหรับจัดกิจกรรมดีๆ ลองนำมาบูรณาการ

มาทำเป็นหนังสือเล่มเล็กแบบมีด้ามจับ

ตัวอย่างกิจกรรมเรื่อง Emotions/Feelings

ที่มาของภาพ และปริ้นต์ใบงานได้ที่ : http://kerriwaller.com/feelings-worksheets-for-kids/http://kerriwaller.com/feelings-worksheets-for-kids/

คลิกที่นี่ดูสื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ปี2019

คลิกที่นี่ดูข้อมูลสื่อกิจกรรม-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา 

โครงงานศิลปศึกษา

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …