Tag Archives: โครงงานศิลปศึกษา

โครงงานศิลปศึกษา ART Projects

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหาที่เว็บนี้ได้เลย ** มาแล้ว**หนังสือใหม่ล่าสุด ! จุใจกับรายงานการทำโครงงานศิลปศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จำนวน 30 โครงงาน พร้อมด้วยตัวอย่างใบความรู้และใบงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางทัศนศิลป์

Read More »

ผลิตสื่อด้วยวัสดุธรรมชาติ

การได้สัมผัสกับวัสดุธรรมชาติ ทำให้ได้ฝึกทักษะการใช้ประสาท การแยกแยะและสังเกตสิ่งที่พบเห็น..นำมาบูรณาการกับสาระฯได้อย่างเข้าใจ มาดูตัวอย่างสื่อ>>

Read More »