มหัศจรรย์รูปทรง พื้นที่ มิติสัมพันธ์

เพิ่มพูนความสามารถด้านพหุปัญญา ในการตัดสินภาพและพื้นที่ ฯ

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นความสามารถในการรับรู้ภาพในเรื่องของการมองโดยใช้จินตนาการจากประสาทสัมผัสที่สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้เกิดความคิดรวบยอดในการแยกแยะสีรูปร่างรูปทรงสัณฐาน ลักษณะพื้นผิว มิติความลึก มิติความกว้างยาว หนาสูง และเป็นหนึ่งในความสามารถด้านพหุปัญญา (Carroll, 1993; Gardner, 2011; McGee, 1979)

แบบที่1

แบบที่2

แบบที่3

แบบที่4

แบบที่5

ที่มาของภาพ https://www.pinterest.com/pin/623185667168240928/

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก