โครงงานศิลปศึกษา ART Projects

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหาที่เว็บนี้ได้เลย ** มาแล้ว**หนังสือใหม่ล่าสุด ! จุใจกับรายงานการทำโครงงานศิลปศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จำนวน 30 โครงงาน พร้อมด้วยตัวอย่างใบความรู้และใบงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางทัศนศิลป์

 

ผู้เขียน : ปาลีพัชร โสภณ

รูปเล่ม : ขนาด 8.25×11.25 นิ้ว เนื้อหาจำนวน 116 หน้า พิมพ์สี่สี 8 หน้า ปกพิมพ์สี่สี ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบ UV

สำหรับ ผู้เรียนอายุ 6 – 18 ปี และครูผู้สอน

ราคา : หนังสือเล่มละ 260.-     หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ 520.-

การสั่งซื้อ : โทร.08-1647-7076 หรือส่งข้อความไปยังเพจ  https://www.facebook.com/benpublish

 

ภายในเล่มนำเสนอเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้อุปกรณ์ศิลปะในการสร้างงานทัศนศิลป์ รวมถึงการรู้จักคุณค่าของงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ด้านศิลปะเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

ตัวอย่างสารบัญ

ตัวอย่างชิ้นงานบั้นปลาย

 

ในแต่ละโครงงานประกอบด้วยหัวข้อแนวคิด วัตถุประสงค์ ชิ้นงานบั้นปลาย วัสดุและอุปกรณ์ ขั้นตอนดำเนินการ ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมนำสู่โครงงาน กิจกรรมการทำโครงงาน และกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน ผลการดำเนินการ นอกจากนี้ในแต่ละโครงงานยังมีคำค้นหา สำหรับให้คุณครูนำไปใช้ในการค้นหาตัวอย่างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะสำหรับให้คุณครูขยายการเรียนรู้หรือนำโครงงานศิลปะไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

 

สั่งซื้อและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือและสื่อโครงงานได้  ที่นี่ 

About Paleepat Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น