Home | BEN Books n CDs | กลุ่มสาระฯภาษาไทย

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

อ่านคำตามภาพ-อ่านความตามนิทาน-อ่านสาระหลากหลายตามPISA

จัด3ขั้นตอนฝึกทักษะอ่านคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น ได้ง่ายๆ หลากหลาย และท้าทายการคิด ดังนี้ 1.อ่านคำตามภาพ หนูเก่งไทย นำเสนอแบบฝึกและเกมภาษาสนุก สั้นๆ และหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-เข้าใจความ-คิดวิเคราะห์เป็น-สื่อสารถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-3 ) หนังสือเล่มละ 79.- 2.อ่านความตามนิทาน เกมภาษาไทยนิทานสระพาสนุก นำเสนอนิทานสระสั้นๆ24เรื่อง/ครบ24สระ แต่ละเรื่องมีแบบฝึกและเกมหลากหลาย เพื่อฝึกอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น-เข้าใจความ-สื่อสารได้ถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-6) หนังสือเล่มละ155.- (หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ275.-) 3.อ่านสาระหลากหลายตามแนว PISA กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนว PISA นำเสนอแบบฝึกและแบบทดสอบการอ่านและการคิดวิเคราะห์ตามแนวPISA จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิและข้อความบนอินเทอร์เน็ต ..พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด (สำหรับประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdf ชุดละ540.-) สอบถาม/สั่งซื้อ โทร.08-1647-7076 / ส่งข้อความ / LINE ID …

Read More »

9เล่มนี้จัดไป ..ฝึกทักษะภาษาไทยป.๑-ม.๓ เข้ม/สนุกด้วยเนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยอธิบายละเอียด

เรียนภาษาไทยให้สนุกและท้าทายการคิดด้วยกิจกรรมหลากหลาย  ..กับชุดเสริมทักษะที่เข้มข้นด้วย ตัวชี้วัด-เนื้อหา-แบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลย ป.1-6 (6ชั้น6เล่ม) ม.1-3 (3เล่ม) คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและหน้าตัวอย่างเนื้อหา 1.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.1 ตามตัวชี้วัด8เรื่อง 55 กิจกรรมพร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 120.-( หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ220.-) 2.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.2 ตามตัวชี้วัด12เรื่อง 61 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 3.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.3 ตามตัวชี้วัด17เรื่อง 61 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 4.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.4 ตามตัวชี้วัด16เรื่อง 60 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 5.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.5 ตามตัวชี้วัด9เรื่อง 53 กิจกรรม พร้อมเฉลย หนังสือเล่มละ 155.-( หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.-) 6.กิจกรรมเสริมเสริมทักษะหลักภาษาไทยป.6 ตามตัวชี้วัด16เรื่อง 69 …

Read More »

ใหม่!กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓

ตามตัวชี้วัดมีแบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยละเอียดยิบ เน้นฝึกทักษะการคิด พร้อมกับการสื่อสารภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

Read More »

คำประสมภาษาไทย ก-ฮ

คำประสม น. คือ คําที่เกิดจากการนําคํามูลที่เกิดอิสระได้ตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปมาประสมกันแล้วกลายเป็นคําใหม่ที่มีความหมายใหม่ขึ้นมาอีกคําหนึ่ง เช่น ลูกเสือ ลูกน้ำ แขกยาม เครื่องใน ไฟฟ้า

Read More »

เกมภาษาไทย : ค้นหาคำ (word search)

เกมค้นหาคำ (word search) ช่วยฝึกทักษะการสังเกต การคิดเชื่อมโยงฯ และสามารถนำมาบูรณาการกับสาระฯเพื่อฝึกทักษะทางภาษาคือการอ่าน-สะกดคำ-เรียนรู้ความหมาย-การใช้ภาษาได้อีกด้วย

Read More »

เกมภาษาไทย : ปริศนาอักษรไขว้

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สนุกสนาน การทดสอบที่ท้าท้าย และกิจกรรมค่ายที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ลองนำมาบูรณาการ

Read More »