ใหม่!กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓

ตามตัวชี้วัดมีแบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยละเอียดยิบ เน้นฝึกทักษะการคิด พร้อมกับการสื่อสารภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

๑.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓เล่ม๑

หนังสือเล่มละ ๒๔๕.- (สำหรับครู:หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ๔๙๐.-)

๒.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓เล่ม๒

หนังสือเล่มละ ๒๔๕.- (สำหรับครู:หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ๔๙๐.-)

๓.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓เล่ม๓

หนังสือเล่มละ ๒๔๕.- (สำหรับครู:หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ๔๙๐.-)

แนะนำ หนังสือและซีดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น