ข่าวและบทความการศึกษา

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

Read More »

เพื่อเด็ก…ดึงโรงเรียนนานาชาติติวครูผู้ช่วยสพฐ

20กพ. เพื่อให้ครูได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่มากขึ้นก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่.. “ปริยดา”ดึงโรงเรียนเอกชน เปิดโรงเรียนเป็นแล็ปติวเข้มครูคืนถิ่น สพฐ.ก่อนเข้าสอนจริง ประเดิมกลุ่มโรงเรียนนานาชาติกว่า 100 โรง ตอบรับช่วยติวครูภาษาอังกฤษ

Read More »

ประเทศไทยเราล่ะ..อะไรก็ครู แล้วมีความเชื่อมั่นในตัวคุณครูแค่ไหน?

มีการศึกษาความเชื่อมั่นไว้วางใจที่มีต่อคุณครูของคนทั่วไปและผู้เรียนในประเทศต่างๆ–ผลแตกต่างกันมากมาย บราซิลทำไมถึงเชื่อมั่นคุณครูขนาดนั้นโดยเฉพาะการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน??

Read More »