ประเทศไทยเราล่ะ..อะไรก็ครู แล้วมีความเชื่อมั่นในตัวคุณครูแค่ไหน?

มีการศึกษาความเชื่อมั่นไว้วางใจที่มีต่อคุณครูของคนทั่วไปและผู้เรียนในประเทศต่างๆ–ผลแตกต่างกันมากมาย บราซิลทำไมถึงเชื่อมั่นคุณครูขนาดนั้นโดยเฉพาะการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน??

Trust_in_education_(2)

จากแผนภาพนี้ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับจากคะแนนเต็ม10 ประเทศที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อคุณครูมากที่สุดตามลำดับคือ

1.ประเทศบราซิล ได้7.12 คะแนน เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการปฏิรูประบบการศึกษาอย่างเด่นชัด ครูมีบทบาทชัดเจน

2.ประเทศฟินแลนด์ ได้7.07  คะแนน เป็นประเทศต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูประบบการศึกษาของโลก

3.ประเทศจีน 6.75  คะแนน  เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการปฏิรูประบบการศึกษาอย่างเด่นชัด

4.สหรัฐอเมริกา 6.68  คะแนน

5.สิงคโปร์6.62  คะแนน เป็นประเทศต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูประบบการศึกษาของโลก

6.นิวซีแลนด์6.55 คะแนน

7.สหราชอณาจักร 6.40 คะแนน

8.เยอรมนี5.97 คะแนน เป็นประเทศต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูประบบการศึกษาของโลก

9.เกาหลีใต้5.40 คะแนน เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการปฏิรูประบบการศึกษาอย่างเด่นชัด

10ญี่ปุ่น5.35 คะแนน เป็นประเทศต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูประบบการศึกษาของโลก

ข้อคิด …. การจัดระบบที่ดี>มีความชัดเจน>มีความต่อเนื่อง

ผู้ปฏิบัติย่อมมั่นใจในระบบ จึงจะเกิดร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาอย่างเต็มใจ

และบังเกิดผลพวงให้เห็น ความเชื่นมั่นในสังคมก็เกิดตามมาเอง ..

 

 

ที่มาของภาพ : https://www.teachermagazine.com.au/article/trust-in-teachers-infographic

คลิกที่นี่อ่านรายงานการศึกษาฉบับเต็ม

คลิกที่นี่ดูสื่อและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

About Benyapha Sophon

Check Also

สุดยอด!!เด็กไทยชนะแข่งคณิต2019

เด็กไทยคว้า3รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2019