วิธีทำสับปะรดกระดาษ

ต่อยอดจากการทำลูกปอมๆ กลายเป็นสับปะรด…มุ้งมิ้ง

สับปะรด-ลูกปอมปอม

pineap2

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ เริ่มจากการทำลูกปอมๆ ดังนี้

pineap11

Pineapple-Party-Decor-DIY-4-1

แล้วทำใบสับปะรด

Pineapple-Party-Decor-DIY-7-1

Pineapple-Party-Decor-DIY-8-1

Pineapple-Party-Decor-DIY-12-1

Pineapple-Party-Decor-DIY-14-1

Pineapple-Party-Decor-DIY-16-1

ที่มาของภาพ

: http://frogprincepaperie.com/luau-tissue-paper-pineapple/

: http://catchmyparty.com/blog/diy-from-a-catch-my-party-member-how-to-make-a-pom-pom-backdrop

แนะนำหนังสืออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาะฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง