ใช้พลังงานทดแทน:หม้อหุงข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

solar rice cooker >>ใช้งานได้จริง.. ขอบอก

ที่มาของภาพhttps://www.youtube.com/watch?v=xDto3VptuZw

พลังงานทดแทนคืออะไร

พลังงานทดแทนก็คือพลังงานที่สามารถเอามาใช้ได้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิง และในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานหลักๆ ที่เราได้ใช้งานกันอยู่ด้วย โดยพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญอย่างมากก็เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ, พลังงานลม เป็นต้น โดยปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะทำการศึกษาเพื่อนำเอาพลังงานทดแทนต่างๆ นี้มาใช้ให้มากขึ้น และจะช่วยลดปัญหาในกรณีของการขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังช่วยบรรเทามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ความสำคัญของพลังงานทดแทน

หากพูดกันตามความเป็นจริงพลังงานหลักๆ ที่คนเราใช้อยู่ในทุกๆ วันนี้ก็คือพลังงานเชื้อเพลิง หรืออาจจะเรียกว่า พลังงานปิโตรเลียมก็ได้ โดยยิ่งความทันสมัยเข้ามามากเท่าไหร่ความต้องการในการใช้พลังงานก็มากขึ้นตามไปด้วยแต่เพราะปริมาณน้ำมันดิบที่หาได้มีอย่างจำกัดทำให้ราคาค่อนข้างที่จะสูง ที่สำคัญจากปริมาณที่เหลืออยู่ก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเหลือใช้ได้อีกประมาณ 40 ปี เท่านั้น เลยทำให้ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการหาพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ โดยปัจจุบันเองก็ต้องถือว่าพลังงานทดแทนเหล่านี้สามารถเข้ามาแทนที่พลังงานได้บ้าง อาทิ แก๊สโซฮอลล์, น้ำมันไบโอดีเซล อีกทั้งยังจะมีการนำเอาพลังงานทดแทนต่างๆ ที่เป็นพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ น้ำ และลม มาช่วยป้องกันภาวะก๊าซเรือนกระจกด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่าจะทำให้มนุษย์บนโลกใบนี้ยังคงมีการใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายต่อไปอีกนาน

ข้อดีของการใช้พลังงานทดแทน

  1. ทำให้สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศดีขึ้น เนื่องจากสามารถใช้ผลผลิตในประเทศต่างๆ มาทำการผลิตเองได้ และสามารถนำรายได้กระจายไปสู่หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
  2. ช่วยในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงมลพิษต่างๆ ก็จะลดลงด้วยเนื่องจากว่าพลังงานจำพวกปิโตรเลียมถูกใช้น้อยลง
  3. ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นจากการที่ได้โดนผลกระทบต่างๆ ในการใช้พลังงาน อีกทั้งยังช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้โลกเกิดภาวะต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาโลกร้อนได้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.biofuelreview.com

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ ดูคลิป

คลิกดู โครงงานสะเต็มศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

20โครงงาน ช่วยครูจัดประสบการณ์ PBL (Project-Based Learning) ช่วยน้องให้ได้ฝึกคิดและลงมือทำ