วิธีทำกังหันและสปริงเกลอร์ 2in1

มาทำของเล่นจากขยะกัน .. วัสดุหาง่าย วิธีทำไม่ยุ่งยาก มาเลยๆๆๆ

ที่มาของภาพhttp://www.arvindguptatoys.com/toys/Turbinesprinkler.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

แนะนำ โครงงานสะเต็มศึกษา  โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง