วิธีสร้างเรือจากขวดน้ำพลาสติก

เรือแล่นได้–อุปกรณ์หาง่ายไม่ยุ่งยาก ตามมาดูเลย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ >>

แนะนำหนังสือ โครงงานสะเต็มศึกษา  โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง