สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอย3

มีไม้ไอศกรีมสี ไม้หนีบผ้าและคลิปหนีบกระดาษอยู่–จะสร้างเป็นหอคอยได้อย่างไร? #มาดูกัน

วัสดุอุปกรณ์ ไม้ไอศกรีมสี ไม้หนีบผ้าและคลิปหนีบกระดาษ

กระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กๆคิดกันเองว่าจะสร้างอ ะไร? จะสร้างได้อย่างไร? ปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง? แล้วได้แก้ไขอย่างไร?

ตัวอย่างผลงาน

ที่มาของภาพ : http://frugalfun4boys.com/2016/05/08/engineering-challenges-clothespins-binder-clips-craft-sticks/

ตัวอย่างใบกิจกรรม จาก : โครงงานสะเต็มศึกษา 

แนะนำหนังสือออกใหม่ โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูสื่อ-กิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

คลิก ที่นี่ ดูสื่อ-กิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง