ฉลาดคิดรีไซเคิล..หงส์หลากสีจากแกนกระดาษชำระ

ไม่ยุ่งยาก..มีแกนกระดาษชำระ กรรไกร สีโปสเตอร์กับพู่กัน แล้วทำได้เลย มาดู>

หงส์หลากสีจากแกนกระดาษชำระ

swans-1bที่มาของภาพ: http://www.thecrafttrain.com/1/post/2016/07/toilet-roll-swans.html

วัสดุอุปกรณ์ แกนกระดาษชำระ กรรไกร สีโปสเตอร์กับพู่กัน

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

swans-3-1

swans-4-1

swans-2-1

ดูเพิ่ม สื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 2563

หนังสือขายดี คิดโครงงานเด็กเล็ก โครงงานสะเต็มศึกษา โครงงานศิลปศึกษา

  

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง