เกมน้องน้อยเริ่มหัดอ่าน

เรียนปนเล่น เล่นปนเรียน..จะสร้างเจตคติให้รักเรียน..มีวิธีผลิตเกมเริ่มหัดอ่านพร้อม template มาฝากกัน #ตามมาดู

เกมจับคู่ภาพกับตัวอักษร

วิธีทำ เตรียมบัตรภาพ2ช่อง ช่องซ้ายมีภาพคำพื้นฐาน1ภาพ ช่องขวาเว้นไว้สำหรับให้เด็กนำแผ่นตัวเล่น/อักษรที่เป็นพยัญชนะต้นของคำนั้นมาวางคู่กับภาพให้ถูกต้อง

การเตรียม เตรียมปริ้นต์ แบบสำเร็จ ของภาพที่มีพยัญชนะต้น a-z และแผ่นตัวเล่น/อักษรa-z มาจัดลำดับคำเป็นชุดไว้

การเล่น อาจจะจัดเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือคู่ ผู้เล่นได้รับบัตรภาพ แล้วต้องหาแผ่นตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้นของคำนั้นมาวางคู่กันให้ถุกต้อง

matching alphabet

ที่มาของภาพ : http://www.totschooling.net/2015/10/beginning-letter-sounds-free-matching-cards.html?utm_content=buffer4360c&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

About Benyapha Sophon

Check Also

Beginning Readers

มีแบบสำเร็จให้ปริ้นต์ หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Cat Book คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Bug Book ที่มาของภาพ https://frugalfun4boys.com/free-printable-books-beginning-readers-level-1-easy/ คลิกที่นี่  ดูสื่อจัด Active Learning …