ไม่อ่าน..สมองก็ไม่มีข้อมูล

การอ่าน..ช่วยเพิ่มข้อมูลในสมองนะ # 🙂

ไม่อ่าน..สมองก็ไม่มีข้อมูล

y

 

y read1

y read2

 

y read3

 

 

 

 

 

 

y read4

 

 

 

 

y read5

 

 

 

 

ดูเพิ่ม กิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความจากเรื่องสั้นๆ 

About Benyapha Sophon

Check Also

Beginning Readers

มีแบบสำเร็จให้ปริ้นต์ หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Cat Book คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Bug Book ที่มาของภาพ https://frugalfun4boys.com/free-printable-books-beginning-readers-level-1-easy/ คลิกที่นี่  ดูสื่อจัด Active Learning …