Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ (page 30)

งานประดิษฐ์

มาสานตะกร้าด้วยกระดาษนิตยสาร..หลายๆแบบ

กระดาษนิตยสารขายชั่งกิโล..ก็ได้เงินน้อยมาก หรือจะทิ้งขว้างไปก็เป็นขยะสร้างมลภาวะเป็นพิษให้ชุมชน..นำมาทำของใช้กันดีกว่า มีวิธีทำ>>

Read More »