มาสานตะกร้าด้วยกระดาษนิตยสาร..หลายๆแบบ

กระดาษนิตยสารขายชั่งกิโล..ก็ได้เงินน้อยมาก หรือจะทิ้งขว้างไปก็เป็นขยะสร้างมลภาวะเป็นพิษให้ชุมชน..นำมาทำของใช้กันดีกว่า มีวิธีทำ>>

สานตะกร้าด้วยกระดาษนิตยสาร

มาดูแบบง่ายๆกัน

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษนิตยสาร สีอะคริลิค กรรไกร และกาว

วิธีทำ แต่ละแบบน่าสนใจและทำไม่ยาก ดังภาพต่อไปนี้

แบบที่1

basket

basket-creation-2

basket-creation-3

แบบที่2

basket1

แบบที่3

bag2

แบบที่4

basket11

แบบที่5

basket12

ที่มาของภาพ

http://theoriginalthread.wordpress.com

http://www.icreativeideas.com

http://www.fabartdiy.com/diy-covered-woven-basket-from-newspaper/

แนะนำหนังสืออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง