วิธีทำหนังสือป๊อปอัพอย่างง่าย

หากยากและใช้เวลามากเกิน..ก็จะทำให้ท้อ..น้องๆมาเริ่มทำสื่อป๊อปอัพอย่างง่ายๆกัน วิธีทำ>>>

หนังสือป๊อปอัพอย่างง่าย

pop up bk1

ที่มาของภาพ : https://imaginationinternationalinc.com/x-press-it/inspire/pop-book-tutorial/

เตรียม เนื้อหาและภาพสำหรับหนังสือ ไดคัตภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

pop up bk1-1

เตรียม ส่วนที่จะใช้ติดภาพเพื่อให้ตั้งขึ้น ดังนี้

pop up bk1-2

pop up bk1-3

การเข้าเล่มและทำปก

pop up bk1-31

pop up bk1-33

pop up bk1-34

pop up bk1-35

pop up bk1-36

pop up bk1-37

pop up bk1-38

pop up bk1-39

pop up bk1-4

 

ดูเพิ่มเติม คู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียน

แนะนำหนังสือออกใหม่

 โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง