Home | BEN Books n CDs | สมุดเขียนอิสระ

สมุดเขียนอิสระ

ฝึกทักษะการนำตนเอง (self-directed learning)

สมุดเขียนอิสระ

เนื้อหา นำเสนอแบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ภาษาไทย (ประถมศึกษา) เพื่อพัฒนาสมอง พัฒนาทักษะภาษาไทย และทักษะการนำตนเอง

รูปเล่ม  ขนาด 18.5×23 ซม. จำนวน 60 หน้า เนื้อในพิมพ์สีเดียว กระดาษปอนด์80แกรม ปกสี่สี พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม

ราคา เล่มละ90.-

สอบถามสั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ Line ID : khunnai.benyapha หรือ E-mail : khunnai.benyapha@gmail.com

 

แนะนำ สื่อเสริมการเรียนภาษาไทย ปี2563

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ท้าทายให้สื่อสาร มีชิ้นงานจากการปฏิบัติการทางภาษา บอกไว้แล้วในกิจกรรมนี้เลย..

Active Learning เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991) วิธีการจัดการเรียนรู้นั้น จะนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม โดยจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ลักษณะของ Active Learning ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) …