Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ฉลาดคิดรีไซเคิล : เรือนต้นไม้

ฉลาดคิดรีไซเคิล : เรือนต้นไม้

ขวดน้ำพลาสติกที่สะสมไว้–คราวนี้ได้นำมาสร้างผลงานให้อลังการกันเลย มาดูวิธีทำกัน

ดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ ที่  http://www.reapscotland.org.uk/wp-content/uploads/2011/04/Plastic_Bottle_Greenhouse_Instructions_2004.pdf

ที่มาของภาพ :  https://coolcreativity.com/handcraft/how-to-build-a-greenhouse-made-from-plastic-bottles/

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

โครงงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ส่งข้อความสั่งหนังสือได้ที่เพจ Ben Publishing Co.,Ltd.

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …