วิธีทำหนังสือพับ stretch books

กระดาษสีขนาดA4 ธรรมดา แต่ว่า..พับเป็นหนังสือสวยได้ มาดูกัน

ที่มาของภาพ : http://www.undercoverclassroom.com/2017/07/stretch-books.html

วัสดุอุปกรณ์ กระดาษสีขนาดA4 จำนวน3แผ่น และกาวติดกระดาษ

วิธีทำ 

ดูเพิ่ม สื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้น BBL & Active Learning 

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ส่งข้อความสั่งหนังสือได้ที่เพจ Ben Publishing Co.,Ltd.

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง