Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ผลิตสื่อง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้

ผลิตสื่อง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้

ถ้วยน้ำ..อย่า อย่าทิ้ง นำมาผลิตสือได้หลากหลาย มาดูตัวอย่างวิธีทำกัน..ได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว >

หมู่บ้านของเรา

cup1

ว้สดุอปุกรณ์และวิธีทำ

cup4

cup3

cup5

cup2

ที่มาของภาพ : http://artsycraftsymom.com/paper-cup-village-craft/

คลิกที่นี่ดูสื่อปฐมวัย-โครงงาน-วิจัย

About Benyapha Sophon

Check Also

20ชนิดนี้..ทำจากขยะอะไร?

แกนกระดาษชำระ เป็นวัสดุไม่ใช้แล้วที่น่าเสียดายหากทิ้งขว้างไป โดยไม่มีการจัดเก็บด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป้นขยะที่สร้างมลพิษให้ชุมชน ..และกว่าจะมาเป็นแกนกระดาษชำระที่เหนียว-แข็งแรงได้นั้น มีกระบวนการผลิตซับซ้อนไม่น้อย ดังคลิปนี้ แกนกระดาษชำระแปลงร่าง เป็นสัตว์20ชนิด จัดมาให้เด็กๆได้ฝึกคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ บูรณาการกับสาระฯต่างๆได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง …