Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ผลิตสื่อง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้

ผลิตสื่อง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้

ถ้วยน้ำ..อย่า อย่าทิ้ง นำมาผลิตสือได้หลากหลาย มาดูตัวอย่างวิธีทำกัน..ได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว >

หมู่บ้านของเรา

cup1

ว้สดุอปุกรณ์และวิธีทำ

cup4

cup3

cup5

cup2

ที่มาของภาพ : http://artsycraftsymom.com/paper-cup-village-craft/

คลิกที่นี่ดูสื่อปฐมวัย-โครงงาน-วิจัย

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานศิลปศึกษา ART Projects

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหาที่เว็บนี้ได้เลย ** มาแล้ว**หนังสือใหม่ล่าสุด ! จุใจกับรายงานการทำโครงงานศิลปศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จำนวน 30 โครงงาน พร้อมด้วยตัวอย่างใบความรู้และใบงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางทัศนศิลป์ Related