วิธีทำหนังสือพับแบบ accordion1

อีกมิติหนึ่งของการนำเสนอ..ที่ฝึกคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ได้ดีมากๆ หนังสือทำมือทำเองก็ได้ง่ายจัง มาดูวิธีทำกัน>

หนังสือพับแบบ accordion1

maxresdefaultวัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hXJhbA5hDZs

คลิก ที่นี่ ดูข้อมูลสื่อเสริมการเรียนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง