วิธีทำเก้าอี้ด้วยขวดพลาสติก

ฉลาดคิดรีไซเคิล..สะเต็มศึกษานำบูรณาการสิจ๊ะ

เก้าอี้ขวดพลาสติก

 chair1

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

chair

ที่มาของภาพ : http://blog.detallefemenino.com/2012/08/ideas-para-hacer-muebles-y-cosas-utiles.html

คลิกที่นี่ดูโครงงานและสื่อแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง