แปลงโฉมถาดไม้เก่าๆได้ถาดไม้เท่ๆ

ฉลาดคิดรีไซเคิล เพียงใช้ฝาขวดและกาวร้อนเท่านั้นได้ของใช้ใหม่และเท่ๆ

ถาดไม้เท่ๆ

bottle-cap-tray3

ที่มาของภาพ : http://www.thirdstopontheright.com/2015/05/20/share-summer-memories-with-a-coca-cola-diy-bottle-cap-tray/

bottle-cap-tray5

bottle-cap-tray1

คลิกดูโครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง