มาทำหนังสือป๊อปอัพอย่างง่ายกัน (1)

มีวิธีทำละเอียด>

หนังสือป๊อปอัพอย่างง่าย

popup-easy1

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง