Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาตัดกระดาษเป็นเหมียวๆกัน

มาตัดกระดาษเป็นเหมียวๆกัน

กระดาษแผ่นเดียว ตัดแป๊บๆ ได้เหมียวๆ น่ารัก มีวิธีทำพร้อมแบบสำเร็จ>

มาตัดกระดาษเป็นเหมียวๆกัน

cat7

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2014/10/three-cats-stories-in-paper/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ ปริ้นต์แบบสำเร็จที่นี่

แบบที่ 1

cat2

แบบที่2

cat4

แบบที่3

cat3

cat

cat5

cat1

ดูเพิ่ม สื่อและโครงงานปฐมวัย

หนังสือขายดี โครงงานเด็กเล็ก

 

โครงงานแยกกลุ่มสาระฯ : http://www.benpublishing.net/2017/03/18/%E0%B8%BAbenbook-n-cd/

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …