ข้อตกลงในชั้นเรียน

classroom rules ตัวอย่างข้อตกลงในชั้นเรียน..เด็กคิดร่วมกันและปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

classroom rules

การที่ให้นักเรียนร่วมกันคิดข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกันเป็นเรื่องที่ดีมากและมีประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างวินัยในเชิงบวกและวินัยทางสังคมในการอยู่รวมกันให้กับนักเรียน
ตัวอย่างที่1

85951ae53667aaf98f58356c794bb503ที่มาของภาพ https://www.pinterest.com/pin/455637687282392980/

ตัวอย่างที่2

1

ตัวอย่างที่3

4726206_orig

ดูเพิ่มเติม รายการสื่อสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

Advertisement
 

About Benyapha Sophon

Check Also

สะเต็มศึกษา:มาทำของเล่นม้าหมุน

ของเล่นเคลื่อนที่ได้ (moving toys)–ท้าทายให้คิดประดิษฐ์มาดูตัวอย่างและวิธีทำกัน>> Related