มาเปลี่ยนกระดาษให้เป็นดาวกัน

การเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตที่น่าทึ่ง..มาลองทำดู

 

พับดาว

star

ที่มาของภาพ : http://www.whatdowedoallday.com/2015/03/transforming-ninja-star.html

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสีและกรรไกรตัดกระดาษ

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

stars-middle-fold

stars-putting-together

stars-step-1-and-2

ดูวีดิทัศน์ วิธีทำ

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง