หัวใจกระดาษ3D..ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วจร้า…

เป็น Kirigami งานตัดกระดาษที่ง่ายสุดๆ เตรียมกระดาษสีมา1แผ่น มีดคัตเตอร์1ด้ามเท่านั้น..หัวใจสีสันเป็นของเรา มาดูวิธีทำ

หัวใจกระดาษ3D

h1

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสี มีดคัตเตอร์ คอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์

วิธีทำ ปริ้นต์แบบสำเร็จที่นี่

h1-1

 

ดัดตามแบบ คลี่ออก ..ง่ายๆได้หัวใจ3D

h1-3

h1-4

h1-5

h1-6

ที่มาของภาพ http://krokotak.com/2014/02/3d-paper-heart/

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง