Tag Archives: โครงงานสะเต็มศึกษา

มีตัวอย่างการเรียนรู้ผ่านโครงงาน บอกไว้ละเอียดเลย..จัดด่วน

สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ตัวอย่างที่ช่วยให้ง่ายขึ้น คือ จัดทำใบกิจกรรม เป็นแนวทางการเรียนรู้ผ่าน โครงงานสะเต็มศึกษา หนังสือโครงงานสะเต็มศึกษา (ประถม-มัธยม) เล่มนี้นำเสนอรายงานการทำโครงงานครบกระบวนการ ทั้งการบูรณาการ STEM ขั้นตอนปฏิบัติการโครงงาน และขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงาน หนังสือเล่มละ 245.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ490.-             สอบถาม/สั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha คลิก ที่นี่ ดูสื่อกิจกรรมโครงงาน 2020      

Read More »