Home | BEN Books n CDs | กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยป.4

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยป.4

จัดภาษาไทยเพิ่มเติมเน้นๆ สนุกๆ พัฒนาสมอง

กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ป.4 นำเสนอตัวชี้วัด เนื้อหา แบบฝึก เกมภาษา แบบทดสอบพร้อมเฉลย

ขนาด/รูปเล่ม 18.5X23 ซ.ม.ปกพิมพ์4สี เนื้อใน1สี(ดำ)

ราคา หนังสือเล่มละ 155 หรือ รับหนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ 255

มีบริการครบชุด ป.1-6

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง Related