วิธีทำหนังสือเล่มเล็กแบบพับ

หนังสือพับทำง่าย และนำมาบูรณาการได้หลากหลายสาระฯ/จุดประสงค์ มาทำกันเลย

ทีมาของภาพ https://wordartdesigns.wordpress.com/books/concertina-accordian-books/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

 

ดูเพิ่ม รายการสื่อเสริมการเรียนรู้ปี2019

ดูเพิ่ม โครงงานศิลปศึกษา โครงงานสะเต็มศึกษา โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง