Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีประดิษฐ์รถบรรทุกจากกระป๋องน้ำอัดลม

วิธีประดิษฐ์รถบรรทุกจากกระป๋องน้ำอัดลม

กระป๋องน้ำอัดลม..ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ ทิ้งไม่ถูกที่ก็รังแต่จะสร้างมลภาวะให้เป็นพิษแก่ชุมชน นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเคลื่อนที่ได้กัน

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพhttps://youtu.be/bb3hFn75SqA

หนังสือออกใหม่  โครงงานสะเต็มศึกษา  โครงงานศิลปศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก Related