วิธีประดิษฐ์รถบรรทุกจากกระป๋องน้ำอัดลม

กระป๋องน้ำอัดลม..ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ ทิ้งไม่ถูกที่ก็รังแต่จะสร้างมลภาวะให้เป็นพิษแก่ชุมชน นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเคลื่อนที่ได้กัน

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพhttps://youtu.be/bb3hFn75SqA

หนังสือออกใหม่  โครงงาน STEAM โครงงานสะเต็มศึกษา  โครงงานศิลปศึกษา

  

 

หนังสือขายดี ชุดโครงงาน 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง