สานตะกร้าอเนกประสงค์ด้วยหลอดพลาสติก

วิธีสานง่ายมาก — มาลองทำกัน

ที่มาของภาพ : http://m.duitang.com

คลิก โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 

คลิก ที่นี่ ดูสื่อโครงงานแยกกลุ่มสาระฯ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง